ارسال به سراسر کشور

ارسال سریع و امن به سراسر کشور

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

ضمانت بازگشت

بازگشت 7 روزه محصول

نرگس در بسیاری از خانواده ها نویددهندهٔ بهار است. تقریباً همهٔ انواع نرگس را میتوان در آپارتمان پرورش داد اما ۸ گروه از این گل که در زیر شرح داده میشوند، بهتر از دیگر انواع میرویند و گل می دهند.

بعضی از انواع گل درشت برای پرورش در آپارتمانبسیار مناسب اند، اما شاید بهترین گروه، گونهٔ تازتا ( Tazetta ) باشد که روی هر شاخه، دسته ای گل، آن هم در آغاز زمستان به وجود می آورد.

مهمترین گونه ها:

۱- N. cyclamineus: این نرگس ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر طول دارد. تک گل، همانند سیکلامن سر گل ها به طرف پایین است. گل زرد و تاج آن لوله ای باریک است. انواع آن زرد رنگ هستند.

N. cyclamineus

۲-  N. incomparabilis: تک گل، گل ها درشت و کمپر یا پرپر، گلپوش سفید مایل به کرم و تاج زرد.

N. incomparabilis

۳- Paper-white) N. papyraceus) :گلبرگ ها و تاج آن هر دو سفید هستند. تاج گل دندانه دار است که تشخیص جام شیپوری از گلبرگها دشوار است.

N. papyraceus

۴- N. poeticus: ( نرگس شاعران) تک گل، گل ها کوچک و معطر، تاج آن کوتاه به فرم بشقاب با لبه چین خورده به رنگ زرد و حاشیه قرمز و گلپوش سفید خالص است.

N. poeticus

۵- Daffodil) N. pseudonarcissus): تک گل، تاج زرد و گلپوش کرم رنگ است. در بهار گل می دهد. برگ ها به بقیه ساقه گلدهنده است.

N. pseudonarcissus

۶- N. tazetta: (نرگس شیراز) ۳۰ تا ۴۵ سانتیمتر طول دارد. ساقه گلدهنده به ۴ تا ۸ گل ختم می شود. گلپوش سفید و تاج زرد، تاج خیلی کوچک و کوتاه است. برخلاف دیگر گل های نرگس، جهت گلدهی نیاز به سرما دهی ندارد. در ایران به نام نرگس شیراز معروف است.

N. tazetta

۷- N. triandrus: هر ساقه به ۱ تا ۶ گل ختم می شود که به طور معمول تاج و گلپوش کرم رنگ و گلپوش به سمت عقب برگشته است.

 N. triandrus

۸- N. odorus(نرگس معطر): دورگه بین  N. pseudonarcissusو N. jonquillaاست. گل ها کوچک، زرد طلایی و معطر است.

N. odorus


نویسنده مطلب سعید برهانی
  • تشکر
    خوب و مفید بود