دانلود کتاب پرماکالچر The Permaculture Handbook: Garden Farming for Town and Country

پرماکالچر ترکیبی است از دو کلمه Permanent  به معنی دائمی و همیشگی و Agriculture   به معنی کشاورزی است. پرما کالچر یا به تعبیری کشاورزی پایدار، طراحی غذا، مسکن و  انرژی به سبک محیط زیست است . اینکه سبزیجات، میوه و حتی دام خود را در کنار یکدیگر و ارگانیک و طبیعی تولید کنیم در واقع به محیط زیست و اقتصاد پایدار کمک نموده ایم.

کتاب جامع پرماکالچر : باغبانی برای شهر ها و حومه، کتابی گام به گام و مصور است  که به زیبایی به ایجاد خانوارها و محلات شهری منعطف و برخوردار از رفاه میپردازد و حاصل مورد کاوی موفق از ۴ مزرعه و باغ بازار است.

بیشتر بخوانید»