نازبو

بذر هندوانه نارنجی

بسته 5 عددی

14,900 تومان

0 نظر

بسته 5 عددی

مدت زمان جوانه زنی: 7 تا 14 روز
دمای جوانه زنی: 21 تا 28 درجه
 فصل کاشت: بهار تا تابستان
عمق کاشت بذر: 3 - 5 سانتی متر
بلوغ نسبی: 90 - 100 روز
وزن هندوانه: 9 الی 14 کیلوگرم

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

افزودن بازخورد