بذر گل ساعتی

بسته 10 عددی

14,900 تومان

0 نظر

بسته 10 عددی

ارتفاع گیاه: 1 تا 5 متر
مدت زمان جوانه زنی: 15 روز
دمای جوانه زنی: 20 الی 25 درجه
زمان کاشت: بهار
دوره زندگی: چند ساله
عمق کاشت بذر: 1 تا 2 سانتیمتر
فاصله کشت: 60 تا 90 سانتی متر
قوه نامیه: ٪85
 

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

بذر گل لاواترا
بذر اسپاراکوس
بذر ملوکاکتوس شاتزلی
بذر آدنیوم آبسوم میکس
بذر سداب

افزودن بازخورد

گزارش اشکال در سایت