نازبو

بذر گل پیچک اناری

بسته 10 عددی

9,800 تومان

0 نظر

بسته 10 عددی

ارتفاع گیاه: 2 تا 6 متر
مدت زمان جوانه زنی: 15 روز
دمای جوانه زنی: 20 الی 25 درجه
زمان کاشت: بهار
دوره زندگی: چند ساله
عمق کاشت بذر: 1 تا 2 سانتیمتر
فاصله کشت بذر: 20 تا 40 سانتی متر
قوه نامیه: ٪85

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

افزودن بازخورد