بذر فیسالیس بنفش

8,800 تومان

0 نظر

بسته 10 عددی

رنگ میوه: بنفش
دمای جوانه زنی: 20 الی 25 درجه
مدت زمان جوانه زنی: 10 الی 21 روز
زمان باردهی: 80 تا 110 روز
فصل کاشت: بهار
دوره زندگی: یک ساله
عمق کاشت بذر: 4 میلیمتر
فاصله کشت: 40 الی 60 سانتی متر
قوه نامیه: ٪85

افزودن بازخورد

محصولات مرتبط

بذر خرفه برگ پهن
بذر پرنده بهشتی نارنجی
بذر گل ساعتی
بذر خارخاسک
بذر تنباکو - توتون
گزارش اشکال در سایت