نازبو

بذر گل استکانی یا گل زنگوله ای (همزادن هلند)

بسته 0.5 گرمی

18,900 تومان

0 نظر

بسته 0.5 گرمی

ارتفاع گل: 20 الی 70 سانتیمتر
فرم گل: پا متوسط
رنگ گل: الوان
مدت زمان جوانه زنی: 10 تا 14 روز
دمای جوانه زنی: 15 الی 20 درجه
زمان گلدهی: بهار تا اواخر تابستان
فصل کاشت: بهار
دوره زندگی: یک ساله
عمق کاشت بذر: 0.5 تا 1 سانتیمتر
فاصله کشت: 30 تا 50 سانتیمتر

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

افزودن بازخورد