بذر گل بابونه زینتی سفید پرگل - پامتوسط

بسته 2 گرمی

14,900 تومان

0 نظر

بسته 2 گرمی

زمان گلدهی: ۶۰ روز
مدت زمان جوانه زنی: 8 تا 12 روز
دمای جوانه زنی: 18 الی 21 درجه
زمان گل دهی: بهار و تابستان
فصل کاشت: بهار
عمق کاشت بذر: 4 میلی‌متر

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

بذر پیازچه قرمز
بذر گلرنگ
بذر دستنبو
خرید عمده بذر پیازچه
بذر رزماری
بذر مرزنجوش - مرزنگوش

افزودن بازخورد