ارسال به سراسر کشور

ارسال سریع و امن به سراسر کشور

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

ضمانت بازگشت

بازگشت 7 روزه محصول
کلسیم:

تغذیه گیاهانتاثیرات کلسیم روی گیاه: یکی از عناصر پرمصرف است که عموما توجه زیادی به آن نمی شود و حرکت آن در درون گیاه برخلاف دیگر عناصر ماکرو بسیار کند است. جزیی از دیواره سلولی است و در تقسیم سلولی گیاه نقش دارد، همچنین در فرایندهای رشد و مقاومت به آفات و بیماری ها نقش مهمی ایفا می کند.

حرکت و جذب این عنصر در حضور تنظیم کننده های رشد(بخصوص اکسین) به خوبی صورت می گیرد. جهت حرکت اکسین و هرمون اکسین برخلاف یکدیگر می باشد. شاخ و برگ ها نسبت به میوه مخزن قوی تری برای کلسیم هستند.

در نتیجه تنش های محیطی از قبیل گرمای هوا، خشکی یا حتی تولید بار خیلی سنگین، گیاه بطور طبیعی هرمون گازی اتیلن تولید می کند که به اعتقاد آقای جری استولر، کلسیم می تواند این اتیلن ناشی از تنش را تا حد زیادی کنترل نماید.

بسیاری از ناهنجاری های فیزیولوژیکی در داخل گیاه مربوط به کمبود کلسیم در گیاه است. همچنین کلسیم در تولید دیواره سلولی مستحکم در داخل گیاه نقش اساسی دارد و عنصر مهمی در نیرومندی و سلامتی گیاه محسوب می شود.

در اثر کمبود کلسیم نوک برگ های جوان سفید و جمع و پیچیده می شود و رشد گیاه متوقف می ود. فاصله بین گره ها کوچک مانده، گلها عقیم شده و ریشه ها نحیف و کوچک مانده و میوه ها بی مزه و ریز خواهند شد.

علایم کمبود: دوره  های آب و هوایی گرم و خشک یا رطوبت خیلی بالا، کم آبی و مصرف بیش از حد پتاس و ازت(بخاطر رشد شدید رویشی) باعث  تشدید کمبود کلسیم در در گیاه می گردد.

بیش بود کلسیم: بیش بود این عنصر باعث ظهور کمبود منیزیم و پتاسیم در گیاه می شود.

گوگرد:

تغذیه گیاهانتاثیرات گوگرد روی گیاه: بیشتر به صورت پروتیین در درون کلروپلاست ها قرار دارد، به این ترتیب در گیاهانی که کمبود گوگرد دارند میزان کلروفیل نیز کاهش می یابد. گوگرد در تنظیم ساخت قند، نشاسته و همی سلولز موثر است. از آنجاییکه گوگرد در تولید کلروفیل گیاهان دخالت دارد جزیی از ساختمان چندین اسیدآمینه پروتیین و کلروفیل می باشد.

علایم کمبود: زردی برگ های جوان و ضعیف شدن ساقه.

بیش بود گوگرد : بیش بودش موجب پیری زودرس برگها می شود .گوگرد هم از طریق ریشه ها و هم از طریق برگها جذب می شوند.

منیزیم:

تغذیه گیاهانتاثیرات منیزیم روی گیاه: جزیی از کلروفیل می باشد و در جذب فسفر به گیاه کمک می کند.

علایم کمبود: برگ های پیر دچار زردی بین رگبرگی می شود.

بیش بود منیزیم :بیش بود منیزیم بندرت اتفاق می افتد و در صورت اتفاق علایم کمبود پتاسیم وکلسیم رانشان می دهد.

 

 

روی:

تغذیه گیاهانتاثیرات روی بر گیاه: در عمل گرده افشانی و لقاح و بیوسنتز(اکسین) برای رشد سلول ها نقش مهمی دارد. روی در بسیاری از سیستم های آنزیمی گیاه، نقش کاتالیزوری، فعال کننده و یا ساختمانی دارد و در ساخته شدن و تجزیه پروتیین ها در گیاه دخیل است. گیاهان مبتلا به کمبود روی از نظر فاکتورهای تنظیم کننده ی رشد نیز دچار کمبودند.

 علایم کمبود: زردی بین رگبرگی که بیشتر در برگ های جوان گیاه ظاهر می شود(ظهور نوارهای زردرنگ در ذرت)، کاهش مقدار تنظیم کننده های رشد که در اثر کمبود روی در گیاه بوجود می آید باعث کوتولگی و کاهش فاصله ی بین گره ها در ساقه گیاه می شود. پیچیدگی حاشیه برگ ها نیز از نشانه هایی است که کمبود روی در ایجاد آن دخیل است.

تغذیه گیاه و علائم کمبود (قسمت۱)

تغذیه گیاه و علائم کمبود (قسمت۳)

 


نویسنده مطلب سعید برهانی