نازبو
خاک و کودیاری

تغذیه گیاه و علائم کمبود (قسمت1)

01 مهر 1396
0
در این پست به کمبود مواد مغذی در گیاهان و عناصر مورد نیاز آنها خواهیم پرداخت.
نیتروژن:
تغذیه گیاهتاثیرات نیتروژن روی گیاه: از جمله عناصری که باعث کمبود مواد غذایی در گیاهان می شود نیتروژن است. تولید و ازدیاد مواد نشاسته ای، رشد سبزینه ای و ازدیاد قسمت های سبز گیاه مانند برگ، تامین رشد و نمو سریع شاخ و برگ، بالا بردن عملکرد و درشت شدن محصول، نیتروژن برای تولید پروتئین و کلروفیل ضروری است ومیزان رشد گیاه را نیز تعیین می نماید. علایم کمبود: کاهش یا توقف رشد رویشی و تولید میوه، رنگ پریدگی(تغییر رنگ برگ، رگبرگ و دمبرگ سبز کم رنگ یا زرد) و روشنی برگ های مسن(پایینی و بالغ). در موارد کمبود شدید تمام کلروفیل از بین می رود و برگ های مسن پیش از موقع می ریزند. بخاطر اینکه این عنصر پویا بوده و می تواند از قسمت های پیر به قسمت های جوان منتقل شود. همچنین ساقه ها باریک، سخت و فیبری شده و تیره رنگ می گردند. میوه ها نیز رنگ روشن پیدا می کنند. گلها کوچک مانده و یا ریزش می کنند. بیش بود نیتروژن : در این حالت گیاه به رنگ تیره سبز آبی در می آید و حالت آبدار به خود می گیرد که این امر سبب کاهش مقاومت گیاهان به آفات و بیماری ها می گردد و همچنین باعث ورس(خوابیدگی) و ریزش نیز می گردد. بیش بود نیتروژن علایمی شبیه به علایم کمبود و بیش بود آب دارد. زمانیکه نیتروژن کم باشد ریشه ها زیاد شده و رشد قسمت های هوایی را کاهش می دهد بر عکس آن نیز صادق است. در خصوص عنصر نیتروژن مسمومیت آمونیوم نیز مطرح می باشد که در این حالت برگها مثل فنجان وارونه قرار می گیرند و گیاه از پایه دچار خسارت شده و از بین می روند(شبیه گیاهانی که از خشکی صدمه دیده اند). اگر تعادل بین کلسیم و پتاسیم در خاک بهم بخورد گیاهان نیتروژن را بصورت نیتریت جذب می کنند و زیادی آمونیاک باعث خشکی می شود.
فسفر:
تغذیه گیاهتاثیرات فسفر روی گیاه: این عنصر به توسعه ی ریشه و رشد و باردهی گیاه کمک می کند. شدت تقاضای گیاه برای این عنصر در مراحل اولیه ی رشد وخصوصا در شرایط سرد خاک بیشتر می باشد و در تشکیل میوه و بذر نقش دارد. از تاثیرات فسفر بر روی گیاه می¬توان به موارد زیر اشاره داشت: ریشه زایی، انجام فتوسنتز، ازدیاد مواد ذخیره ای، انتقال هیدرات کربن در گیاه، موفقیت در عمل تلقیح و تشکیل میوه، تاثیرات در رنگ و درشتی میوه، زودرس نمودن میوه. علایم کمبود: برگ ها سبز تیره مایل به ارغوانی و بنفش(به دلیل زیادی کلروفیل در اثر زیادی ازت) و شکننده و آبکی شده و توقف یا کاهش رشد گیاه(ریشه و ساقه) مشاهده می شود. برگ های انتهایی(جوان) کوچک و براق مانده و لکه ی قهوه ای کوچک(نکروز) روی برگ های پایینی(مسن) در امتداد رگبرگ ایجاد می شود که به تدریج گسترش می یابد. رنگ میوه ها نامناسب شده و کیفیت محصول کاهش می یابد. بیش بود فسفر: بیش بود فسفر تاثیر مستقیم برگیاه ندارد ولی ظاهر گیاه کمبود روی، آهن یا منگنز را نشان می دهد. اضافه بودن فسفر با عنصر کلسیم واکنش نشان داده و از جذب کلسیم جلوگیری می کند پس در بیش بود این عنصر کمبود کلسیم نیز نمایان می شود.
پتاسیم:
تغذیعه گیاهپتاسیم اثر تنظیم کنندگی در گیاه دارد و برای تشکیل نشاسته ضروری می¬باشد. همچنین در حرکت قند در گیاه(پمپ پتاسیم) فعالیت دارد و در سلول وظیفه تخلیه قند را بر عهده دارد. و نقش مهمی در کاهش پتانسیل اسمزی در مغز ریشه دارد که لازمه ی فشار تورگر برای سلول، انتقال شیره ی خام در آوند چوبی و متعادل ساختن آب گیاه است.  تاثیرات پتاسیم بر روی گیاه: حضور در ساختار دیواره ی سلولی، ازدیاد ساخت مواد نشاسته ای، افزایش مقاومت گیاه به بیماری و رطوبت زیاد و سرما وگرما و خشکی، تسریع عمل نیتریفیکاسیون، قابل جذب نمودن سایر املاح، خوش طعم نمودن میوه و درخشان نمودن آن. از دلایل کمبود پتاسیم می توان به موارد زیر اشاره کرد: خاکهای با pH اسیدی، خاک های شنی و سبک و یا خیلی سنگین، خشکی و کم آبی خاک، آبیاری بیش از حد. علایم کمبود: کوتاه شدن فاصله ی میانگره ها، رنگ پریدگی و زردی(کروز) و برنزه شدن و خشک شدن حاشیه برگ های مسن که با افزایش شدت کمبود زردی به داخل برگ نفوذ می¬کند. در کل رویش گیاه کند شده و لبه¬ی تعدادی از برگ ها سوخته و قهوه ای (نکروز) شده و به طرف پایین خم می شود. کمبود ابتدا در برگ های پایینی رخ می¬دهد. تغذیه گیاه و علائم کمبود (قسمت2) تغذیه گیاه و علائم کمبود (قسمت3)  

مطالب پیشنهادی

سوپر جاذب ها و آشنایی با آن
23 شهریور 1396
PH یا اسیدیته خاک چیست؟
26 شهریور 1396
چگونه گلدان را زهکشی کنیم
30 شهریور 1396
آشنایی مختصر با انواع کود
13 شهریور 1396
روش صحیح تعویض گلدان
02 مهر 1396
زئولیت کودی هوشمند برای خاک
26 شهریور 1396
تهیه کود خانگی برای کاکتوس
01 آذر 1399
استفاده از هورمون های ریشه زایی در قلمه زدن
05 بهمن 1396
نحوه ضد عفونی کردن خاک
04 آبان 1396
پرلیت کشاورزی و آشنایی با آن
16 شهریور 1396