نازبو

بذر بادرنجبویه

بسته 5 گرمی

9,800 تومان

0 نظر

بسته 5 گرمی

مدت زمان جوانه زنی: 20 روز
دوره بلوغ: 110 روز
عمق کاشت: 0.5 سانتیمتر
دمای مناسب جوانه زنی: 18 تا 22 درجه سانتیگراد
دوره زندگی: چندساله
مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

افزودن بازخورد