نازبو

بذر ترشک

بسته 1 گرمی

4,900 تومان

0 نظر

 بسته 1 گرمی

نام علمی: Rumex acetosa
ارتفاع گیاه: 10 تا 80 سانتیمتر
مدت زمان جوانه زنی: 15 الی 25 روز
دمای جوانه زنی: 18 تا 25 درجه
فصل کاشت: بهار
دوره زندگی: چند ساله
عمق کاشت بذر: 1 سانتیمتر
فاصله بوته ها: 15 الی 30 سانتیمتر

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

افزودن بازخورد