بذر شفلرا

بسته 10 عددی

ناموجود

0 نظر

بسته 10 عددی

مدت زمان جوانه زنی: 1 هفته تا 6 ماه
دمای جوانه زنی: 25 تا 30 درجه
فصل کاشت: در فضای بسته هر 4 فصل
دوره زندگی: چندساله
عمق کاشت بذر: 1 سانتیمتر
فاصله کشت بذرها:3 سانتیمتر
بذرهای وارداتی 

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

بذر درمنه دشتی
بذر سداب
بذر زیتون تلخ
بذر خردل سیاه
بذر کدو گردن غازی
بذر آنغوزه
بذر کلم پاک جوی - پاک چوی
بذر فلفل قرمز مکسی هات

افزودن بازخورد

گزارش اشکال در سایت