نازبو

بذر فراسیون سفید

بسته 1 گرمی

9,800 تومان

0 نظر

بسته 1 گرمی

نام علمی: Marrubium vulgare
ارتفاع گیاه: 20 تا 40 سانتیمتر
مدت زمان جوانه زنی: 7 الی 14 روز
دمای جوانه زنی: 18 تا 23 درجه
فصل کاشت: بهار
دوره زندگی: چندساله
عمق کاشت بذر: 0/5 سانتی متر
فاصله بوته ها: 30 تا 40 سانتیمتر

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

افزودن بازخورد