نازبو

بذر مریم گلی ترکه ای

بسته 1 گرمی

6,900 تومان

0 نظر

بسته 1 گرمی

نام علمی: salvia virgata
ارتفاع گیاه: 50 تا 80 سانتیمتر
مدت زمان جوانه زنی: 7 تا 14 روز
دمای جوانه زنی: 18 تا 23 درجه
فصل کاشت: بهار
دوره زندگی: چند ساله
عمق کاشت بذر: 0.5 تا 1 سانتی متر
فاصله بوته ها: 40 تا 60 سانتی متر

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

افزودن بازخورد