نازبو

بذر ناخنک

بسته 2 گرمی

5,900 تومان

0 نظر

بسته 2 گرمی

نام علمی: Astragalus sp
ارتفاع گیاه: 100 تا 300 سانتیمتر
مدت زمان جوانه زنی: 7 تا 14 روز
دمای جوانه زنی: 18 تا 23 درجه
فصل کاشت: بهار
دوره زندگی: یک یا دوساله
عمق کاشت بذر: 10 تا 15 میلیمتر
فاصله بوته ها: 30 تا 40 سانتیمتر

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

افزودن بازخورد