نازبو

بذر کدو تخم کاغذی

بسته 5 گرمی (حدودا 30 عدد)

مدت زمان جوانه زنی: 10 تا 14 روز
دوره بلوغ: 120 - 140 روز
عمق کاشت: 2 - 3 سانتی متر
دمای مناسب جوانه زنی: 15 تا 20 درجه سانتیگراد
دوره زندگی: یکساله
تعداد

کدو تخم کاغذی | Styrian Pumpkin

کدو تخم کاغذی کمتر از ۸۰ سال پیش برای اولین بار معرفی شد و کدویی جدید محسوب می شود. این واریته از کدو گیاهی علفی و یک ساله است که ریشه اصلی این گیاه قوی، محکم و مستقیم و ساقه آن کرکدار، توخالی و خزنده است. این گیاه یک پایه است ولی گل های نر جدا از گل های ماده روی گیاه قرار می گیرند. گل ها زرد رنگ و پنج لبی است. گل های ماده کوتاه تر از گل های نر به صورت دسته ای و سپس گل های ماده به صورت جدا از هم ظاهر می شوند. میوه کدو تخم کاغذی گوشت دار، درشت و کروی شکل و کم و بیش کشیده است. این کدو به دلیل مصارفی که دارد جزو گیاهان دارویی محسوب می شود. جهت خرید بذر کدو به فروشگاه اینترنتی نازبو مراجعه کنید. دانه های درون این کدو بدون پوست خارجی معمول می باشد و تنها پوسته شفاف و بسیار نازک تر از پوست پیاز آن را پوشانده است که بعد از خشک شدن دانه ها می افتد. داخل هر کدو در حدود ۵۰۰ عدد دانه قرار دارد که بعد از رسیدن کامل کدو بر روی بوته کدوها را برداشت کرده و دانه های آن را خارج می کنند و بعد از تمیز کردن دانه ها آنها را در دمای ۳۰ تا ۳۵ درجه خشک می کنند. دانه های این کدو به رنگ مغز کدوهای معمولی و زیتونی رنگ می باشد. از کاشت بذر کدو تخم کاغذی تا برداشت محصول کدو تخم کاغذی ۱۲۰ تا ۱۴۰ روز زمان نیاز است. جهت خرید بذر صیفی جات به سایت فروش بذر نازبو مراجعه کنید.

نحوه کاشت بذر کدو تخم کاغذی:

کدو تخم کاغذی به محیطی گرم و پرنور برای رشد نیاز دارد و به سرما حساس است، بذر آن معمولاً اوایل بهار و بعد از اتمام قطعی سرما به طور مستقیم در زمین کاشته می شود. بذر کدو تخم کاغذی را به صورت جوی و پشته یا ردیفی کشت می کنند، فواصل بین بوته ها را ۵۰ سانتی متر و فواصل بین ردیف ها را ۱۵۰ سانتی متر در نظر بگیرید. خاک مناسب برای کاشت بذر کدو تخم کاغذی باید سبک، غنی و دارای زهکشی مناسب باشد برای این کار ابتدا زمین کاشت را آماده کنید. اگر خاک شما غنی نیست مقداری کود حیوانی یا خاک برگ اضافه کنید و زمین را بیل بزنید تا خاک زیر و رو شود. بذر ها را بهتر است قبل از کاشت ۱ تا ۲ روز داخل آب خیس کنید یا اینکه آن ها را بین دستمال پارچه ای خیس قرار دهید تا جوانه بزنند و سپس اقدام به کاشت در خاک کنید. جهت خرید خاک و بستر کشت مناسب به فروشگاه آنلاین نازبو مراجعه کنید. چون دانه های کدوی تخمه کاغذی فاقد پوشش است و به سرعت توسط عوامل بیماریزای قارچی آلوده می شوند، لذا بذرها را باید با قارچکش های مناسب ضدعفونی کرد. تا قبل از جوانه زنی و بیرون آمدن گیاه از خاک اجازه ندهید تا سطح خاک خشک شود، بعد از رشد گیاه آبیاری به گونه ای باشد که پای بوته همیشه مرطوب باشد ولی غرق آبی نباشد. جوانه زنی بذر کدو در دمای بالای ۱۵ درجه به راحتی اتفاق می افتد ولی بوته ها برای رشد نیاز به دمای بالای ۲۵ درجه نیاز دارد و بوته ها با شروع سرما و در دمای کمتر از ۱۲ تا ۱۵ درجه رشد شان متوقف می شود. برای جلوگیری از بروز برخی بیماری ها اجازه ندهید هنگام آبیاری آب بر روی برگ ها بریزد.