نازبو

بذر گل شب بو پا بلند

بسته 0.5 گرمی (تقریبا 300 عدد)

19,000 تومان

0 نظر

بسته 0.5 گرمی (تقریبا 300 عدد)

ارتفاع گیاه: 90 الی 100 سانتیمتر
رنگ گل: سفید، قرمز، بنفش
مدت زمان جوانه زنی: 8 تا 12 روز
دمای جوانه زنی: 18 الی 21 درجه
زمان گل دهی: بهار و تابستان
فصل کاشت: بهار
قوه نامیه: 90 % یک رنگ را انتخاب کنید

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

افزودن بازخورد