بذر گل کوکب کوهی پابلند گل درشت

بسته 1 گرمی

25,000 تومان

0 نظر

بسته 1 گرمی

رنگ گل: زرد
مدت زمان جوانه زنی:  8 تا 14 رور
 زمان گلدهی:  اوایل تابستان تا اواسط پاییز
دمای مناسب جوانه زنی: 20 تا 22 درجه
دوره زندگی: یک و چند ساله
فصل کشت: اوایل بهار
عمق کشت: 1 میلیمتر

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

بذر شلغم زرد
بذر کاج مطبق
بذر ناخنک

افزودن بازخورد