نازبو

پیت ماس 225 لیتری فری پیت هلند

پیت ماس 225 لیتری فری پیت هلند

وزن/حجم: 235لیتر حدود 45 کیلوگرم
بافت: خزه اسفاگنوم تجزیه شده
نام شرکت: فری پیت| free peat
اسیدیته یا PHپیت: 6/2 – 5/5
اندازه ذرات: 0 – 20  
ای سی:
0/4 – 0/7 ms/cm
نوع پیت ماس: قهوه ای| Brown
رطوبت: 45% - 55%
محصول: هلند
توجه: هزینه حمل این محصول به عهده مشتری می باشد

تعداد

گالری محصول

پیت ماس 225 لیتری فری پیت هلند | free peat peat moss :

افراسیاب قاسمی

10 ماه قبل

معمولا باید برای خریدهای بالا کرایه ای به مشتری تحمیل نشه

پاسخ
نازبو - یاوری

7 ماه قبل

سلام به دلیل هزینه بالای حمل کالاهای سنگین مجبور به پس کرایه کردن محصول هستیم

پاسخ