نازبو
خاک و کودیاری

تغذیه گیاه و علائم کمبود (قسمت3)

03 مهر 1396
0
بور:
نقش عناصرتاثیرات بور روی گیاه: عنصر بور در ساخت دیواره ی سلولی ضروری است و در حرکت قند درون گیاه مهم می باشد و در تقسیم سلولی و ساخت بعضی از اسید آمینه ها نقش دارد. عملکرد  بور شبیه کلسیم می باشد و نقش زیادی در رشد در راس گیاه دارد. (کنترل میزان هرمون اکسین). بور یکی از مهمترین عناصری است که در جوانه زدن دانه گرده، تشکیل میوه و انتقال مواد فتوسنتزی به محل مصرف نقش اساسی دارد. بیش بود بور :قهوهای شدن نوک ریشه و برگها و در نهایت از بین رفتن آنها  از نشانه های سمیت بور می باشد و در صورت مسمومیت شدید کل گیاه تغییر رنگ داده و رشدش متوقف شده و از بین می رود.
مس:

نقش عناصرتاثیرات مس روی گیاه: مس در ساخت قند کافی برای رشد، در مراحل رشد رویشی گیاه بسیار مهم است. اکسین و جیبرلین و سیتوکینین در تنظیم قندها متقابلا عمل می کنند.

 مس روی گلدهی، تشکیل دانه، بذر و میوه و نیز تمام فرایند های تنظیم شده بوسیله ی اکسین و جیبرلین، سیتوکینین تاثیرگذار می باشد.

مسموميت مس: به علت سمپاشي های مداوم در گلخانه ها غلظت مس معمولاً بالاست. در سيستم هاي هيدروپونيك استفاده از لوله هاي مسي در كف بستر باعث آلودگي مس مي گردد.

منگنز:

تاثیرات منگنز روی گیاه: منگنز جزء کلیدی در تنظیم انرژی است که نقش حیاتی را در فتوسنتز ایفا نموده و همچنین آنزیم ها را فعال می نماید. کمبود منگنز به میزان زیادی سطح هرمون اکسین را پایین می آورد.

قندها نیز به طور زیادی با کمبود منگنز کاهش می یابند وگیاهان مستعد به آسیب سرمازدگی می گردد.

 علایم کمبود: کمبود منگز مانند کمبود آهن با کلروز بین رگبرگی شروع می شود اما یک علامت تمایز آن عدم رشد کامل جوانه ها و پژمردگی و زرد شدن آنها و همچنین بروز حالت نکروتیک در بافت بین رگبرگها است.

مسمومیت منگنز: ایجاد لکه¬های زرد و سبز کم رنگ بین رگبرگ برگهای اولیه، ایجاد نقاط ارغوانی رنگ بر روی ساقه.

کلر:

نقش عناصرتاثیرات کلر روی گیاه: کلر در تنظیم تورژسانس بعضی از گیاهان همراه با یون پتاسیم عمل می کند. این عنصر برای فتوسنتز ضروری است نقش آن احتمالا در انتقال الکترون ها از آب به کلروفیل است.

مسمومیت كلر: به علت اینکه در خاک به مقدار کافی وجود دارد اغلب مشکل مسمومیت کلر مطرح است. زيادي کلر در خاک و اثرات سمي آن روي گياهان بيشتر از کمبود آن مورد توجه واقع شده است. تأثير اصلي غلظت بالاي کلر در محلول خاک افزايش فشار اسمزي آب خاک مي باشد که در نتيجه قابليت استفاده آب براي گياه را کاهش داده، باعث پژمردگي گياه مي شود(خشکي القاء شده توسط کلر).

اکثر درختان ميوه، انگور، پسته  و گياهان زينتي به يون کلر حساس مي باشند و هنگامي که غلظت کلر برگ به نیم درصد ماده خشک برسد، علائم سوختگي برگها توسعه مي يابد. در تنباکو و گوجه فرنگي ضخيم و لوله اي شدن برگها ممکن است بروز نمايد.
آهن:

نقش عناصرتاثیرات آهن روی گیاه: آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد تمام گیاهان است. در صورت کمبود آن سبزینه(کلروفیل) به مقدار کافی در سلول ها ساخته نمی شود و گیاه نمی تواند قند یا غذای کافی برای اندام مصرف کننده خود بسازد. در اثر مصرف آهن تاثیر مثبتی روی رنگ برگ ها و شادابی درختان گزارش شده است.

 علایم کمبود: کمبود آهن با کلروز بین رگبرگی شروع شده و به تدریج تمام پهنک برگ زرد می شود.

مسموميت آهن: بالا بودن غلظت آهن در خاك، خود را به شكل كمبود منگنز آشکار مي نمايد.

تغذیه گیاه و علائم کمبود (قسمت۱) تغذیه گیاه و علائم کمبود (قسمت2)

مطالب پیشنهادی

PH یا اسیدیته خاک چیست؟
26 شهریور 1396
تشخیص مشکلات گیاه از روی برگ آن به زبان ساده
10 خرداد 1396
کود کامل با پلیت مرغی
03 مهر 1396
هوموس و آشنایی با آن
26 شهریور 1396
نحوه اندازه گیری ph خاک
29 شهریور 1396
سوپر جاذب ها و آشنایی با آن
23 شهریور 1396
تهیه کود خانگی برای کاکتوس
01 آذر 1399
18 عنصر برای رشد عادی و کامل گیاهان
30 اردیبهشت 1396
نحوه کود دهی بونسای
12 مهر 1396
خرید بهترین کود گوجه فرنگی
16 تیر 1399