ارسال به سراسر کشور

ارسال سریع و امن به سراسر کشور

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

ضمانت بازگشت

بازگشت 7 روزه محصول
بور:

نقش عناصرتاثیرات بور روی گیاه: عنصر بور در ساخت دیواره ی سلولی ضروری است و در حرکت قند درون گیاه مهم می باشد و در تقسیم سلولی و ساخت بعضی از اسید آمینه ها نقش دارد. عملکرد  بور شبیه کلسیم می باشد و نقش زیادی در رشد در راس گیاه دارد. (کنترل میزان هرمون اکسین).

بور یکی از مهمترین عناصری است که در جوانه زدن دانه گرده، تشکیل میوه و انتقال مواد فتوسنتزی به محل مصرف نقش اساسی دارد.

بیش بود بور :قهوهای شدن نوک ریشه و برگها و در نهایت از بین رفتن آنها  از نشانه های سمیت بور می باشد و در صورت مسمومیت شدید کل گیاه تغییر رنگ داده و رشدش متوقف شده و از بین می رود.

مس:

نقش عناصرتاثیرات مس روی گیاه: مس در ساخت قند کافی برای رشد، در مراحل رشد رویشی گیاه بسیار مهم است. اکسین و جیبرلین و سیتوکینین در تنظیم قندها متقابلا عمل می کنند.

 مس روی گلدهی، تشکیل دانه، بذر و میوه و نیز تمام فرایند های تنظیم شده بوسیله ی اکسین و جیبرلین، سیتوکینین تاثیرگذار می باشد.

مسمومیت مس: به علت سمپاشی های مداوم در گلخانه ها غلظت مس معمولاً بالاست. در سیستم های هیدروپونیک استفاده از لوله های مسی در کف بستر باعث آلودگی مس می گردد.

منگنز:

تاثیرات منگنز روی گیاه: منگنز جزء کلیدی در تنظیم انرژی است که نقش حیاتی را در فتوسنتز ایفا نموده و همچنین آنزیم ها را فعال می نماید. کمبود منگنز به میزان زیادی سطح هرمون اکسین را پایین می آورد.

قندها نیز به طور زیادی با کمبود منگنز کاهش می یابند وگیاهان مستعد به آسیب سرمازدگی می گردد.

 علایم کمبود: کمبود منگز مانند کمبود آهن با کلروز بین رگبرگی شروع می شود اما یک علامت تمایز آن عدم رشد کامل جوانه ها و پژمردگی و زرد شدن آنها و همچنین بروز حالت نکروتیک در بافت بین رگبرگها است.

مسمومیت منگنز: ایجاد لکه¬های زرد و سبز کم رنگ بین رگبرگ برگهای اولیه، ایجاد نقاط ارغوانی رنگ بر روی ساقه.

کلر:

نقش عناصرتاثیرات کلر روی گیاه: کلر در تنظیم تورژسانس بعضی از گیاهان همراه با یون پتاسیم عمل می کند. این عنصر برای فتوسنتز ضروری است نقش آن احتمالا در انتقال الکترون ها از آب به کلروفیل است.

مسمومیت کلر: به علت اینکه در خاک به مقدار کافی وجود دارد اغلب مشکل مسمومیت کلر مطرح است. زیادی کلر در خاک و اثرات سمی آن روی گیاهان بیشتر از کمبود آن مورد توجه واقع شده است.
تأثیر اصلی غلظت بالای کلر در محلول خاک افزایش فشار اسمزی آب خاک می باشد که در نتیجه قابلیت استفاده آب برای گیاه را کاهش داده، باعث پژمردگی گیاه می شود(خشکی القاء شده توسط کلر).

اکثر درختان میوه، انگور، پسته  و گیاهان زینتی به یون کلر حساس می باشند و هنگامی که غلظت کلر برگ به نیم درصد ماده خشک برسد، علائم سوختگی برگها توسعه می یابد. در تنباکو و گوجه فرنگی ضخیم و لوله ای شدن برگها ممکن است بروز نماید.

آهن:

نقش عناصرتاثیرات آهن روی گیاه: آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد تمام گیاهان است. در صورت کمبود آن سبزینه(کلروفیل) به مقدار کافی در سلول ها ساخته نمی شود و گیاه نمی تواند قند یا غذای کافی برای اندام مصرف کننده خود بسازد. در اثر مصرف آهن تاثیر مثبتی روی رنگ برگ ها و شادابی درختان گزارش شده است.

 علایم کمبود: کمبود آهن با کلروز بین رگبرگی شروع شده و به تدریج تمام پهنک برگ زرد می شود.

مسمومیت آهن: بالا بودن غلظت آهن در خاک، خود را به شکل کمبود منگنز آشکار می نماید.

تغذیه گیاه و علائم کمبود (قسمت۱)

تغذیه گیاه و علائم کمبود (قسمت۲)


نویسنده مطلب سعید برهانی