چرا فقط از خاك مزرعه در ظروف گلخانه استفاده نمی شود؟
 • آموزش و مقالات
 • خاک و کودیاری
 • بستر کشت

چرا فقط از خاك مزرعه در ظروف گلخانه استفاده نمی شود؟

یکی از بزرگترین دغدغه‌های همیشگی باغداران بهبود و اصلاح خاک مزارع و سطح کشت است. چرا که هر خاکی برای رشد گیاهان مناسب نیست. پس یکی از بزرگترین بخش های کشت یعنی خاک و سطح کشت باید مناسب، بهبود یافته و اصلاح شده باشد تا محصول نهایی مورد پسند و رضایت واقع شود. لذا بهبود و اصلاح خاک، وظیفه مشترکی برای کارگران کشاورزی است.
برای بهبود و اصلاح مؤثر خاک، کشاورز باید از روش‌ها و محصولات خاص استفاده کند. در اینجا برخی از روش‌های متداول اصلاح و بهبود خاک و افزایش عملکرد موثر در یک قطعه زمین ارائه شده است.

برای خرید پیت ماس به فروشگاه اینترنتی نازبو مراجعه کنید.

 براي حمایت از رشد خوب گیاهان ( گلخانه )، محیط رشد ریشه باید چهار عمل را انجام دهد :

1- مخزن مواد غذایی گیاه باشد.
2- آب را بگونه اي نگهدارد که در دسترس گیاه باشد.
3- تبادل گازي را بین ریشه‌ها و اتمسفر بالاي محیط ریشه فراهم کند.
4- محل استقرار گیاه باشد.

بیشتر بخوانید: آشنایی مختصر با انواع بستر کشت

گلخانه

چرا فقط از خاك مزرعه در ظروف گلخانه استفاده نمی‌شود؟

محصولات گلخانه اي را می‌توان اغلب در مزرعه بدون اینکه در خاك تغییر عمده اي بوجود آید، پرورش داد ولی وقتی که این خاك به ظروف منتقل و همان محصول پرورش داده می‌شود، با شکست مواجه می‌شود. خاك مزرعه تمامی چهار عمل را که در بحث گذشته به آن پرداختیم در مزرعه انجام می‌دهد، در حالیکه عمل هوادهی معمولاً به طور کافی توسط این خاك در ظرف انجام نمی‌گیرد.
یکی از ابعاد تقسیم بندي خاك، بافت خاك است. بافت عبارت است از اختلاط درصدهاي متفاوتی از ذرات مختلف (شن و سیلت و رس) خاك مزرعه هم از این سه جزء معدنی ساخته شده است. میزان نگهداري آب در خاك به بافت خاك وابسته است. خاك آب را نگه می‌دارد زیرا آب جذب سطح ذرات خاك می‌شود. در مزرعه با افزایش نیروي جاذبه عمق خاك، ضخامت لایه آب روي سطوح ذرات خاك کاهش می‌یابد و حجم منافذي که با هوا پر شده اند، بزرگتر می‌شود و تبادل گاز به نحو بهتري انجام می‌شود.
در گلخانه بکار بردن خاکی با بافت درشت‌تر راه حل منطقی برطرف کردن مشکل ظروف کم عمق است تا بتواند قطر منافذ را افزایش دهد. این کار مشکل تهویه را حل می‌کند ولی وقتی که قطر ذرات سازنده خاك افزایش می‌یابد و کل مقدار آب خاك، با اضافه شدن قطر ذرات کاهش می‌یابد. براي حل این مشکل یعنی افزایش هوادهی بدون کاهش ظرفیت نگهداري آب باید ساختمان خاك را تغییر داد.

برای خرید خاک آماده کاشت قلمه و بذر به فروشگاه اینترنتی نازبو مراجعه کنید

خاکی که داراي ساختمان خوبی است خرد شونده (نرم) است که حاصل تجزیه مواد آلی خاك است و همراه با ترشحات میکروبی و ریسه قارچ‌ها همچون سیمانی عمل می‌کند که ذرات را بصورت توده به هم وصل می‌کند. این بزرگترین اهمیت مواد آلی در خاك مزارع است که باعث افزایش بعد دیگر یعنی ساختمان به خاك می‌شود. می‌توان ظرفیت نگهداري بالاي آب در خاك داراي ساختار ریز را با زهکشی عالی خاك داراي بافت درشت تلفیق کرد.
این کار را می‌توان با نگهداري زیاد آب در منافذ ریز موجود در هر دانه و خارج شدن سریع آب از منافذ بزرگ موجود در بین توده‌ها انجام داد که به این ترتیب جریان هوا در بین حفرات درشت به آسانی انجام می‌شود. واضح است که قبل از استفاده خاك مزرعه در گلدان باید آنرا درشت بافت‌تر کرد و ساختمان آنرا بهبود بخشید. می‌توان کیفیت ساختمان را با پیوستن ذرات دانه اي بزرگ مثل پیت ماس خزه اي و پوست درختان بهبود بخشید.

گلخانه

بیشتر بخوانید : PH یا اسیدیته خاک چیست؟

خواص مطلوب محیط رشد ریشه در گلخانه عبارتند از:
الف- یک محتواي ثابت ماده آلی که در طول رشد از نظر حجمی کاهش چشمگیري نیابد.
ب- داراي ماده آلی (نسبت کربن به نیتروژن) و میزان تجزیه قابل قبول بوده، به طوري که تجمع نیتروژن ایجاد اشکال نکند.
پ- براي محیط کشت گیاهان گلدانی وزن مخصوص ظاهري نسبت ا کم براي تسهیل در جابجایی و ارسال در نظر گرفت ولی مخلوط نباید آنچنان سبک باشد که توانایی نگهداري و استقرار گیاه را نداشته باشد.
ت- محیط کشت باید ظرفیت تبادل کاتیونی بالایی براي نگهداري مواد غذایی دارا باشد.
ث- میزان تمام مواد غذایی به غیر از نیتروژن و پتاسیم باید حداقل تا برداشت یک محصول کافی باشد تا نشانه‌هاي کمبود این عنصر در گیاه مشهود نشود.  

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد!

دیدگاه ها

 • پاسخ
  کنعانی
  20 دی 1399
  کنعانی

  باغداری و گلخانه داری نوین وپرورش گلهای زینتی

 • پاسخ
  ناشناس
  03 اسفند 1400
  ناشناس

  برا کاشت میوه خانگی چه خاکی خوبه؟

 • پاسخ
  نازبو - یاوری
  26 اسفند 1400
  نازبو - یاوری

  سلام خاک باغچه

 • پاسخ
  کنعانی
  20 دی 1399
  کنعانی

  باغداری و گلخانه داری نوین