تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

ضمانت بازگشت

بازگشت 7 روزه محصول

برای حمایت از رشد خوب گیاهان ( گلخانه ) ،محیط رشد ریشه باید چهار عمل را انجام دهد :

۱- مخزن مواد غذایی گیاه باشد.

۲- آب را بگونه ای نگهدارد که در دسترس گیاه باشد.

۳- تبادل گازی را بین ریشه ها و اتمسفر بالای محیط ریشه فراهم کند.

۴- محل استقرار گیاه باشد.

گلخانه

چرا فقط از خاک مزرعه در ظروف گلخانه استفاده نمی شود؟

• محصولات گلخانه ای را می توان اغلب در مزرعه بدوناینکه در خاک تغییر عمده ای بوجود آید پرورش داد ولی وقتی که این خاک به ظروف منتقل و همان محصول پرورش داده می شود با شکست مواجه می شود. خاک مزرعه تمامی چهار عمل را که در بحث گذشته به آن پرداختیم در مزرعه انجام می دهد در حالیکه عمل هوادهی معمولا بطور کافی توسط این خاک در ظرف انجام نمی گیرد.

• یکی از ابعاد تقسیم بندی خاک، بافت خاک است. بافت عبارت است از اختلاط درصدهای متفاوتی از ذرات مختلف(شن و سیلت و رس) خاک مزرعه هم از این سه جزء معدنی ساخته شده است. میزان نگهداری آب در
خاک به بافت خاک وابسته است. خاک آب را نگه می دارد زیرا آب جذب سطح ذرات خاک می شود. در مزرعه با افزایش نیروی جاذبه عمق خاک ، ضخامت لایه آب روی سطوح ذرات خاک کاهش می یابد و حجممنافذی که با هوا پر شده اند بزرگتر می شود و تبادل گاز به نحو بهتری انجام می شود.

• در گلخانه بکار بردن خاکی با بافت درشتتر راه حل منطقی برطرف کردن مشکل ظروف کم عمق است تا بتواند قطر منافذ را افزایش دهد. این کار مشکل تهویه را حل می کند ولی وقتی که قطر ذرات سازنده خاک
افزایش می یابد و کل مقدار آب خاک ، با اضافه شدن قطر ذرات کاهش می یابد.برای حل این مشکل یعنی افزایش هوادهی بدون کاهش ظرفیت نگهداری آب باید ساختمان خاک را تغییر داد.

• خاکی که دارای ساختمان خوبی است خرد شونده(نرم) است که حاصل تجزیه مواد آلی خاک است و همراه با ترشحات میکروبی و ریسه قارچها همچون سیمانی عمل می کند که ذرات را بصورت توده به هم
وصل می کند. این بزرگترین اهمیت مواد آلی در خاک مزارع است که باعث افزایش بعد دیگر یعنی ساختمان به خاک می شود.می توان ظرفیت نگهداری بالای آب در خاک دارای ساختار ریز را با زهکشی عالی خاک دارای
بافت درشت تلفیق کرد.

• این کار را می توان با نگهداری زیاد آب در منافذ ریز موجود در هر دانه و خارج شدن سریع آب از منافذ بزرگ موجود در بین توده ها انجام داد که به این ترتیب جریان هوا در بین حفرات درشت به آسانی انجام می شود.
واضح است که قبل از استفاده خاک مزرعه در گلدان باید آنرا  درشت بافت تر کرد و ساختمان آنرا بهبود بخشید. می توان کیفیت ساختمان را با پیوستن ذرات دانه ای بزرگ مثل پیتماسخزه ای و پوستدرختان بهبود بخشید.

گلخانه

خواص مطلوب محیط رشد ریشه در گلخانه عبارتند از:

الف- یک محتوای ثابت ماده آلی که در طول رشد از نظر حجمی کاهشچشمگیری نیابد.

ب- دارای ماده آلی (نسبت کربن به نیتروژن) و میزان تجزیه قابل قبول بوده، بطوری که تجمع نیتروژن ایجاد اشکال نکند.

پ- برای محیط کشت گیاهان گلدانی وزن مخصوص ظاهری نسبت ا کم برای تسهیل در جابجایی و ارسال در نظر گرفت ولی مخلوط نباید آنچنان سبک باشد که توانایی نگهداری و استقرار گیاه را نداشته باشد.

ت- محیط کشت باید ظرفیت تبادل کاتیونی بالایی برای نگهداری مواد غذایی دارا باشد.

ث- میزان تمام مواد غذایی به غیر از نیتروژن و پتاسیم باید حداقل تا برداشت یک محصول کافی باشد تا نشانه های کمبود این عنصر در گیاه مشهود نشود.

 


نویسنده مطلب سعید برهانی