بذر اسپاراکوس

بسته 5 عددی

17,800 تومان

0 نظر

بسته 5 عددی

نام فارسی: گیاه شویدی، دم روباهی، مارچوبه سرخسی
مدت زمان جوانه زنی: 14 تا 28 روز
دمای جوانه زنی: 24 تا 28 درجه
فصل کاشت: در فضای بسته هر 4 فصل
دوره زندگی: چندساله
عمق کاشت بذر: 1 الی 2 سانتیمتر
واریته: پلاموسیوس نانا
بذرهای وارداتی

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

افزودن بازخورد