نازبو

بذر لوبیا نودل قرمز

بسته 10 عددی

11,900 تومان

0 نظر

بسته 10 عددی

طول میوه: 40 تا 50 سانتی متر
مدت زمان جوانه زنی: 7 تا 14 روز
دمای جوانه زنی: 18 تا 25 درجه
زمان باردهی: 80 تا 85 روز
فصل کاشت: بهار
دوره زندگی: یک ساله
عمق کاشت بذر: 3 تا 5 سانتیمتر
فاصله کشت: 30 تا 40 سانتیمتر

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

افزودن بازخورد