نازبو

بذر مارچوبه بنفش

بسته 10 عددی

15,800 تومان

0 نظر

بسته 10 عددی

مدت زمان جوانه زنی: ۱۵ تا ۴۰ روز
زمان باردهی: سال سوم کاشت
دمای جوانه زنی: 15 تا 25 درجه سانتیگراد
فصل کاشت: اوایل بهار
دوره زندگی: چند ساله
عمق کاشت بذر: 1 سانتی متر
فاصله کشت بذرها: 30 تا 45 سانتی متر

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

افزودن بازخورد