بذر پونه

بسته 500 عددی

9,800 تومان

0 نظر

بذر پونه بسته 50  عددی

ارتفاع گیاه: 30 الی 100 سانتیمتر
مدت زمان جوانه زنی: 10 تا 20 روز
دمای جوانه زنی: 20 الی 25 درجه
زمان باردهی: 80 تا 100 روز
فصل کاشت: بهار و پاییز
دوره زندگی: چند ساله
عمق کاشت بذر: 2 الی 3 میلیمتر
فاصله کشت: 45 تا 60
سانتیمتر قوه نامیه: ٪85

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

افزودن بازخورد