نازبو

بذر اسفرزه پسیلیوم

بسته 0.5 گرمی

14,900 تومان

0 نظر

 بسته 0.5 گرمی

نام علمی:Plantago psyllium
ارتفاع گیاه: 30 تا 40 سانتیمتر
مدت زمان جوانه زنی: 7 الی 14 روز
دمای جوانه زنی: 15 تا 25 درجه
فصل کاشت: بهار
دوره زندگی: یک ساله
عمق کاشت بذر: 5 میلیمتر
فاصله بوته ها: 7 تا 15 سانتیمتر

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

افزودن بازخورد