نازبو

بذر خاکشیر

بسته 5 گرمی

12,900 تومان

0 نظر

بسته 5 گرمی

نام علمی: Sisymbrium officinale
ارتفاع گیاه: 80 سانتیمتر
مدت زمان جوانه زنی: 7 الی 14 روز
دمای جوانه زنی: 15 تا 24 درجه
فصل کاشت: بهار
دوره زندگی: یک ساله
عمق کاشت بذر: 2 میلیمتر
فاصله بوته ها:  15 تا 30 سانتیمتر

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

افزودن بازخورد