نازبو

بذر خارشتر

بسته 10، 100 گرمی و 1 کیلویی

9,900 تومان

0 نظر

بذر خارشتر
بسته 10، 100 گرمی و 1 کیلویی

نام علمی: Alhagi maurorum
ارتفاع گیاه: 50 تا 150 سانتیمتر
مدت زمان جوانه زنی: 7 الی 14 روز
دمای جوانه زنی: 15 تا 24 درجه
فصل کاشت: بهار
دوره زندگی: یک ساله
عمق کاشت بذر: 5 میلیمتر
فاصله بوته ها: 20 تا 25 سانتیمتر

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

افزودن بازخورد