نازبو
کشاورزی بیودینامیک تعادلی بین اجزاء زنده و غیر زنده اکوسیستم
 • آموزش و مقالات
 • پرماکالچر

کشاورزی بیودینامیک تعادلی بین اجزاء زنده و غیر زنده اکوسیستم

کشاورزی بیودینامیک یا زیست پویا چیست؟ هرگاه به طور دقیق به خاک، درختان، آب‌ها و محصولات کشاورزی توجه کنیم، نشانه‌هایی از عدم سلامت در آنها خواهیم یافت. رژیم کشاورزی مبتنی بر مواد شیمیایی که پس از خاتمه جنگ جهانی دوم توسعه یافت و به عنوان کشاورزی عرفی و رسمی (conventional) رواج یافت، معلوم نمود که قادر به پایداری و تداوم تولید نیست.در این میان،کشاورزی ارگانیک خواهان درنگ کردن انسان در خرابی‌هایی که ایجاد کرده است، می‌باشد ولیکن آیا کشاورزی ارگانیک علاج مشکلات زمین است؟ منبع اصلی بنیه حیات زمین در چیست؟ و آیا هم اکنون در دسترس قرار دارد؟
کشاورزی بیودینامیک اصولاً اولین سیستم کشاورزی بود که در واکنش به کودهای تجارتی (commercial fertilizers) و کشاورزی تخصصی (specialized agriculture) ظهور یافت ولیکن هنوز هم عموماً برای کشاورزان عمده و سیستم‌های آموزش عالی کشورها به خوبی شناخته نشده است، اگر چه نسبت دادن آن به کشاورزی ارگانیک باعث توجه افراد به آن می‌گردد. واژه بیودینامیک منتسب است به "بکارگیری انرژی‌هایی که در خلق و حفاظت زندگی تأثیر گذارند". این روش به نحو هوشیارانه و زیرکانه‌ای برملاحظات زیست محیطی استوار است.
چالش با آفات و بیماری‌ها برای حداکثر تولید محصولات کشاورزی از دل مشغولی‌های اصلی کشاورزی بیودینامیک نیست، بلکه این شیوه به ایجاد تعادل طبیعی بین اجزاء زنده و غیر زنده اکوسیستم شامل گیاهان، حیوانات و عناصر غذایی در راستای تولید کافی مواد غذایی می‌اندیشد.

برای خرید بذر سبزیجات به فروشگاه اینترنتی نازبو مراجعه کنید.

 

کشاورزی بیودینامیک

 

اصول کشاورزی بیودینامیک عبارتند از :
لف) مدیریت کودهای گیاهی (peat management)
ب) تدارک عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان (plant nutrition)
ج) اصلاح و جبران کمبودها در اراضی کشاورزی (land reparation)
د) کاهش نیاز به نهاده های مصنوعی حاصلخیزکنندۀ خاک
ه) تولید محصولات سازگار (consistent) با محیط زیست با قابلیّت بازگشت مجدد به چرخه زیستی
ز) افزایش فعالیت‌های بیولوژیکی در خاک
ح) تقویت گیاهان و حیوانات در مقابله با تنش‌ها
ط) بکارگیری تأثیرات کیهانی و فرازمینی (cosmic & spiritual) یعنی نظام کیهانی و اقماری (lunar & cosmic rhythm) در جهت بهبود دوره رشد (growth cycle) محصولات کشاورزی
و) افزایش کیفیّت محصولات کشاورزی

برای خرید بذر به فروشگاه اینترنتی نازبو مراجعه کنید.

رودُلف استاینر کیست ؟

رودُلف استاینر (Rudolf Steiner) یک فیلسوف ، دانشمند و مصلح اجتماعی اتریشی بود که علاقه زیادی به علم شناخت طبیعت و ماهیت انسانی داشت. وی در سال 1924 میلادی با بیان هشت سخنرانی در اجتماعات کشاورزی منطقه Silesia به تبلیغ کشاورزی بیودینامیک پرداخت که متأثر از تألیفات علمی دانشمندی بنام Goetheبوده است
استاینر تلاش و بینش وسیعی در گسترش پژوهش های علمی به ماورای پارامترهای موجود علوم زیستی و جستار در حقایق معنوی و غیر فیزیکی زندگی داشت. به کارگیری مفاهیم و اهداف صریح و قابل دسترس برای نائل شدن به دانش معنوی سبب شد تا او به عرضه دیدگاه‌هایش اقدام نماید، که نتیجتاً به دستاوردهای جدیدی در پزشکی، آموزش، هنر، اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و همچنین کشاورزی منتهی گردیدند. استاینر معتقد بود که معنویت علمی (spiritual science) به متدولوژی (methodology) هوشیارانه ای می انجامد که قادر است با فعالیّت ادراکی کوشیارانه ای همراهی شود. این شاخه جدید از علم را “anthroposophy” واژه ای یونانی بمعنی حکمت بشر (wisdom of man) نام نهاده اند.

تعاریف و محورهای کلی کشاورزی بیودینامیک به شرح زیر عنوان می شوند:
1) کشاورزی بیودینامیک قدیمی‌ترین و هوشمندانه‌ترین روش کشاورزی ارگانیک برای تولید محصولات زراعی و باغی می‌باشد که بیشترین پایداری تولید را سبب می‌گردد
2) کشاورزی بیودینامیک سیستمی پیشرفته از کشاورزی ارگانیک است که تأکید و توجه ویژه ای بر سلامتی خاک و کیفیت تولیدات غذایی دارد.
3) بیودینامیک روشی از کشاورزی است که فعالانه از نیروهای سلامت بخش (health giving) موجود در طبیعت برای تولید محصولات بهره می‌گیرد.
4) کشاورزی بیودینامیک نوعی کشاورزی ارگانیک است که تأثیرگذاری تکنیک‌های آن بر جوان سازی (rejuvenate)، بهبود و حفاظت از کیفیت خاک‌ها به اثبات رسیده است.
5) روش BD، فرآیندی است که خاک مرده را بهبود (redeem) می‌بخشد و مزرعه را زنده می‌کند امّا نیازمند نیروی انسانی بیشتری است که فقط توسط کشاورزی مسئولیت پذیر و متعهد در قبال جامعه اجرا می‌گردد.
6) بیودینامیک مسیری روشن و درحال پیشرفت است که تکنیک‌های جدید را با روش‌های قدیمی کشاورزی ادغام می‌کند.
7) با توجه به اینکه خاک سالم قادر به پرورش گیاه سالم است، لذا سیستم BD به جزئیات مدیریت مزرعه و سلامت چرخه زیستی آن توجه دارد تا درحد امکان منزه‌ترین محصولات غذایی را تولید نماید.
8) بیودینامیک دانش شناخت طبیعت و ماهیّت انسانی (anthroposophy) است که نگاهی دقیق به پدیده‌های طبیعی دارد.
9) بیودینامیک علم نیروهای زیستی (life forces) است که نقش عمده و اساسی را در طبیعت برعهده دارند و سبب التیام (healing) و تعادل (balance) می‌گردند.
10) بیودینامیک درصدد درمان صدمات وارده بر کره زمین از طریق درک صحیح طبیعت و بکارگیری روش‌های احیاء کننده (revitalizing) و تأثیر گذار می‌باشد.
11) به کشاورزی BD نباید فقط به عنوان شیوه ای برای کوددهی اراضی نگریسته شود.
12) زمانیکه کشاورزی براساس بیودینامیک اجرا می‌شود، ساختار ارگانیزمی خاک عمدتاً به حالت طبیعی برمی گردد که نتیجتاً به رشد گیاه سالم می‌انجامد.
13) کشاورزی بیودینامیک به عنوان روشی از کشاورزی ارگانیک مبتنی بر اصول ارائه شده توسط دکتر "رودُلف استاینر" فیلسوف فیلسوف اتریشی است. وی عقیده داشت، زمانی که گیاهان بیمار می‌شوند، آنگاه کشاورز باید توجه عمده اش به خاک معطوف شود و بداند که همه مشکلات گیاهان از خاک منشاء می گیرند یعنی ("all problems arise from the soil")
14) روش BD علم شناخت طبیعت و ماهیت انسانی معتقد بر ارزیابی فیزیکی و معنوی از کره زمین و تمام موجوداتش با محوریّت (kingdom of nature) انسان می‌باشد.
15) روش BD بر اساس درک "کل گرایی" (holistic) و معنوی (spiritual) از طبیعت و وجود بشری مبتنی بر کارهای پژوهشی پیشگامانۀ دکتر استاینر شکل گرفته است.
16) شیوه بیودینامیک یک روش کشاورزی احیاء کننده است که از دیدگاه "کُل گرایی" بکمک عملیات اجرایی توسط باغدار و زارع با بکارگیری مواد و نیروهای طبیعی به تولید محصولات کشاورزی کافی و کیفی منجر می‌شود.
17) روش BD معتقد است که شرایط روحی و اخلاقی (morality & spiritual) کشاورز که در طول روز تغییر می‌یابند نیز می‌توانند بر موفقیّت تولیدات کشاورزی تأثیر بگذارند، چنانکه بی علاقه بودن و خستگی وی قادر است به آلودگی محیط و خسارات (devastation) اکولوژیکی بینجامد.
18) کشاورز بیودینامیک سبب ایجاد موازنه در جهت حضور متنوعی از موجودات زنده می‌شود درحالیکه کشاورزی "تک محصولی" (mono cropping) و تغذیه مفرط گیاهان سبب افزایش هجوم آفات می‌گردند.
19) تنوع اکولوژیکی (ecological diversity) در روش BD به عنوان هدفی در مدیریت مناظر (landscape management) مطرح است. لذا کشاورزی بیودینامیک می‌تواند سبب تنوّع فلور (flora)، فون (fauna) و جمعیّت میکروارگانیزمی منطقه گردد و با افزایش مواد آلی خاک به تسریع رشد گیاهان کمک نماید.
20) مجموعه ای از تکنیک‌های کشاورزی پایدار نظیر تناوب زراعی، کمپوست سازی، کاشت فی مابین (inter-planting)، تیمار دقیق دام ها برای اطمینان از کیفیت و طول عمر تولیدات ، ذخیره بذور و ... در روش BD بکار گرفته می شوند.
21) کشاورزی BD بر افزایش فرآیندهای زیستی در طبیعت تکیه می‌نماید و تأکید ویژه ای بر خوداتکایی هر مزرعه دارد.
22) بنیان و مبناء کشاورزی BD بر تطابق شرایط زیستی ارگانیزم‌ها و شرایط مزرعه‌ای استوار است، تا به وضعیت "خود بسامدی" (self entity) دست یابد.
23) کشاورزان BD با هنر استفاده تلفیقی و درست از پرورش حیوانات، محصولات و حفاظت از محیط زیست به بهبود زندگی پرندگان و حشرات مفید در راستای ایجاد هارمونی در فعالیت‌های زیستی و تولید پایدار و مطلوب محصولات کشاورزی کمک می‌نمایند لذا براین اساس، هر مزرعه عبارت از یک ساختار زنده و مجرد است که براساس ارتباطات منطقی کشاورز و زمین شکل گرفته اند. همچنین کشاورزان به فعالیت‌هایی در تعامل با اجتماع در جهت برآوردن نیازها می پردازند.
24) قلب مقوله کشاورزی BD ایدۀ ایجاد مزارع خودکفا (self contain) با تولید مجموعه ای از محصولات و نیازمندیها نظیر بذور کشاورزی، مواد تقویت کننده خاک و انواع علوفه برای حیوانات پرورشی می‌باشند. آنها باید دارای تالاب‌های جمع آوری آب ، اراضی بالادست مختص باغات میوه، زراعت چوب و مراتع باشند، زیرا هنر کشاورز در این است که به پرورش مجموعه ای از حیوانات و محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست، ترغیب ازدیاد حشرات مفید و پرندگان و ایجاد هارمونی، تعادل و پایداری طبیعی بپردازد، تا از این طریق به شکلی مناسب از روابط فیمابین کشاورز و زمین دست یابند.
25) تکنیک‌های به کار رفته در روش بیودینامیک به جوان شدن (rejuvenate) خاک کمک می‌نمایند. کودهای طبیعی نظیر کودهای دامی جامد (animal manures) کودهای دامی مایع و قابل اسپری (dynamic sprays) و کمپوست‌های ورقه ای (sheet compost) برای حفظ سلامتی و تأمین عناصر غذایی خاک به کار می‌روند و محلول‌های هومئوپات (homeopathic solutions) و آمیزه‌های بیودینامیک (BD preparations) را می‌توان برای بهبود کنترل آفات استفاده نمود.
26) مزارع متعادل و سالم در اثر بکارگیری field sprays و آمیزه‌های بیودینامیک جان تازه ای می‌گیرند. آمیزه‌های BD را از گیاهان دارویی معمولی و بقایای جلدی حیوانات (animal sheaths) تهیّه می‌کنند و آنها کمک می‌کنند تا خاک و گیاه به یاری نیروهای طبیعی تقویت شوند.
27) هر مزرعه BD براساس روابط بین حیوانات در راستای فراهم سازی مواد حاصلخیز کننده خاک مزرعه به منظور تهیه غذای کافی برای حیوانات و انسان شکل می‌گیرد چنانکه مرغزارها ، باغات میوه ، جنگل‌ها ، اراضی زراعی و اراضی آبگیر (wetlands) محل‌های مناسبی را برای زیستن پرندگان، حشرات و سایر عالم وحش فراهم می‌سازند به طوریکه روابط موجود بین آنان سبب بروز مزارع سالم با توانایی تولید مواد غذایی بهداشتی و با کیفیت می‌شوند.

برای خرید ابزار باغبانی به فروشگاه اینترنتی نازبو مراجعه کنید.

28) از بخش‌های مختلف ضایعاتی کالبد حیوانات گیاهخوار (herbivorous) که انرژی زیادی از طریق تغذیه گیاهان کسب کرده‌اند، نظیر شاخ‌ها (horns)، استخوان‌های جمجمه (skull)، روده‌ها (duodenums) و مثانه (bladder) می‌توان برای تهیه آمیزه‌های بیودینامیک به منظور بهبود حاصلخیزی اراضی کشاورزی بهره گرفت.
29) زمانی که شاخ‌های گاوها (cow horns) و سرگین دام‌ها (dung) در خاک دفن می‌گردند، به هوموسی با کیفیت برتر برای پخش در سطح مزرعه تبدیل می‌شوند که به اصلاح خاک‌های فقیر (lifeless) منتهی می‌گردند. در این صورت بهبود وضعیت ساختمان خاک به افزایش ظرفیت نگهداری آب (water holding capacity)، افزایش عمق خاک سطحی و در نتیجه گسترش رشد ریشه‌ها، کاهش نیاز به آبیاری و کاهش فرسایش خاک کمک می‌کند.
30) مواد شیمیایی نظیر علف کش‌ها (herbicides) ، آفت‌کش‌ها (pesticides) ، قارچکش‌ها (fungicides)، آنتی بیوتیک‌ها (antibiotics) و هورمون‌های محرک رشد (growth promoting hormones) در کشاورزی BD استفاده نمی‌شوند.
31) در کشاورزی BD بجای کشاورزی "تک محصولی" (mono crop) از چرخه زراعی محصولات سالم که به خوبی توسط مصرف کنندگان با تجربه قابل تشخیص هستند، در یک تناوب زراعی بهره می‌گیرند.
32) کاربران (practitioners) بیودینامیک به ایجاد تعادل در نیروهای زیستی (life forces) و سلامت زمین در راستای عدم استفاده از نهاده‌های شیمیایی کمک می‌کنند.
33) در سیستم BD ، کشاورزی بخشی از نظام زیستی و اکولوژیکی است به طوریکه اکوسیستم کشاورزی را به طور طبیعی و متأثر از کلیه عوامل اثر بخش زمینی و کیهانی با در نظر گرفتن جنبه‌های محیطی، اجتماعی و اقتصادی مدیریت می‌نمایند.
34) اثربخشی و دستاوردهای کشاورزی BD براساس درک ماهیت طبیعی انسان و اشیاء (آنتروپوسوفی) و روابط فیمابین موجودات زنده و فرآیندهای سازنده سیستم اکولوژیکی استوار است، که این ارتباط شامل نیروهای درونی گیاهان، خاک و نیروهای کیهانی (surrounding universe) می‌شوند.
35) وضعیت گردش ماه و سیارات بر رشد گیاهان و رفتار دام‌ها تأثیر می‌گذارند، مثلاً موقعیت زمین در بروج فلکی (zodiac) برای دستیابی به حداکثر تولید اهمیّت دارد. کشاورزان BD از وضعیت ماه به عنوان یک راهنما در تولید بهینه محصولات استفاده می‌کنند، لذا تشخیص میزان تأثیرات کیهانی در امور کشاورزی از اهمیّت و ابعاد روانی ویژه ای برخوردارند.
36) جنبه‌های انسانی کشاورزی بیودینامیک را نباید فراموش کرد که به کشاورز امکان کار کردن با طبیعت و نه بر علیه آنرا می‌دهند. بازدیدهایی که توسط دانش آموزان و دانشجویان از مزارع کشاورزی بیودینامیک به عمل می‌آیند، به آنها شانس برقراری ارتباط با طبیعت را اعطا می‌کنند.
37) کشاورزی بیودینامیک را از طریق خواندن یک کتاب یا مقاله نمی‌توان فراگرفت بلکه باید آنرا از طریق تجربه کردن لمس (sensed) نمود و برای موفقیّت در این راه می‌توان از کشاورزان با تجربه و پرسابقه یاری گرفت.

کشاورزی بیودینامیک

مقایسه کشاورزی بیودینامیک با سایر روش‌های مرسوم :

الف) کشاورزی تجاری : در این روش از مواد شیمیایی نظیر کودها و آفت کش‌های سنتزی (synthetic) استفاده می‌شود که با وجود تأثیرات مثبت بر کنترل آفات گیاهی باعث تأثیرات منفی بر میکروارگانیزم‌های مفید و مواد آلی خاک می‌گردند. بکاربردن سموم شیمیایی ممکن است به افزایش آفات مقاوم بینجامند که در نهایت نیازمند کاربرد سموم بیشتر و قوی تری خواهند بود . مواد شیمیایی که ناچاراً بمنظور افزایش زمان ماندگاری و برّاق نمودن سطح خارجی محصولات بکار می‌روند، به صدمات مهلک محیطی منتهی می‌گردند و همچنین سبب کاهش حضور انواع عناصر غذایی و تضعیف مزه مطلوب در محصولات تولیدی می‌باشند، به طوریکه همگی از تفاوت طعم و مزه گوجه فرنگی‌های تجاری نسبت به گوجه فرنگی‌هایی که در باغچه‌های خانگی تولید می‌شوند، آگاهی دارند. نهاده‌های شیمیایی که در کشاورزی تجاری مصرف می‌شوند علاوه بر تأثیرات منفی بر خاک‌ها قادرند پس از شسته شدن توسط باران و آب‌های آبیاری سبب آلودگی سفره‌های زیر زمینی با مصارف آشامیدنی شوند. بقایای سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی که وارد بدن می‌گردند قادرند تا بر سیستم ایمنی (immune system) انسان صدمه بزنند، ایجاد حساسیت (allergies) و تولید بیماری‌های عفونی (infections) و حتی سرطان (cancers) نمایند و نیز طعم محصولات تولیدی را تغییر دهند. دکتر استاینر نظریه اقتصاد کشاورزی (agricultural economic) را ناشی از افکار کسانی می‌دانست که هیچگاه فعالیّت کشاورزی نداشته اند. وی اعتقاد داشت که اجتماعات تولیدکننده (producers) و مصرف‌کننده (consumers) محصولات کشاورزی باید به سودبری دوجانبۀ (mutual) بادوام بیندیشند. دستاوردهای مقطعی و فصلی از اهمیّت چندانی برخوردار نیستند بلکه شادی (rejoice) ناشی از برداشت محصولات کشاورزی زمانی تحقق می‌یابد که رفع نیازهای غذایی بشر هماهنگ با تجدید نیروهای طبیعی انجام گیرند و آن تنها از طریق سیستم کشاورزی بیودینامیک امکانپذیر است.

برای خرید کود به فروشگاه اینترنتی نازبو مراجعه کنید.

ب) کشاورزی ارگانیک (organic farming) : استفاده از تکنیک‌های کشاورزی سنتی بدون کاربرد نهاده‌های شیمیایی و سایر افزودنیها کمک می‌نماید تا خاک و گیاهانی سالم داشته باشید. اعمال کشاورزی توأمان (companion planting) به کاهش سرایت آفات می‌انجامند و بهره جستن از تناوب زراعی، کمپوست‌ها و ارقام سازگار محلی بر موفقیّت کشاورزی می‌افزایند. گرچه این روش نیز بر گیاهان و تولیدات کشاورزی بیش از خاک تأکید دارد، امّا روشی بنیادین و مسیری صحیح در جهت بدور ماندن از مضرّات کشاورزی تجاری می‌باشد.
ج) تفاوت‌های کشاورزی بیودینامیک با کشاورزی ارگانیک: برخی محققین (Lorand-1996) براساس وجود تمایزات بین باورهای شناخت وجود و هستی (ontological) ، شناخت ماهیّت و منابع (epistemological) و شیوه شناسی یا متدولوژی (methodological) به گروه بندی شامل چهار نمونه از کشاورزی یعنی کشاورزی سنتی و مرسوم (traditional)، کشاورزی صنعتی (industrial)، کشاورزی آلی (organic) و کشاورزی بیودینامیک (BD) پرداخته‌اند لذا برطبق آن، کشاورزی بیودینامیک اوّلین سیستم کشاورزی اکولوژیک بوده است که در واکنش به کاربرد کودهای تجاری و کشاورزی تخصصی (specialized agriculture) محصولات زراعی و باغی در اواخر قرن بیستم میلادی طلوع کرد، ولیکن هنوز هم برای بسیاری از کشاورزان عمده و دانشگاه‌ها به خوبی شناخته نشده است. نسبت دادن کشاورزی بیودینامیک به کشاورزی ارگانیک بدون دلیل و بی معنی نیست، هرچند باید به تفاوت‌های فی مابین نیز توجه لازم مبذول گردد. درحقیقت کشاورزی BD نوعی از کشاورزی ارگانیک پیشرفته است که در راستای افزایش تولیدات کشاورزی به کیفیت مواد غذایی و سلامت خاک نیز توّجه ویژه ای دارد. کشاورزی بیودینامیک بر طبق موازین اکولوژیکی به هر واحد مزرعه ای بعنوان یک ارگانیزم یا "نهاد خود نگهدارنده" (self-contained entity) می‌نگرد که قادر به تولید محصولات سالم زراعی- باغی و دامی، چرخه کامل عناصر غذایی و حفظ خاک است و کشاورزان به عنوان جزئی از این سیستم محسوب می‌گردند. مزرعه در کشاورزی BD به عنوان یک ساختار کلی مشتمل بر واحدهای زنده و غیر زندۀ منفرد است. این نوع کشاورزی بر توسعه عمومی و متعادل کل مجموعه کشاورزی شامل خاک، گیاهان و حیوانات بسان یک واحد "خود غذا دهنده" (self nourishing) تأکید می‌ورزد. کشاورزی BD نظیر کشاورزی آلی و سایر روش‌های جدید کشاورزی اکولوژیک طرفدار بکارگیری کودهای دامی و کمپوست با اجتناب از کاربرد مواد شیمیایی بر خاک و گیاهان می‌باشد. کشاورزی BD را معجونی از عملیّات کشاورزی زنده و پویا (biological dynamic) می‌دانند. عملیات بیولوژیکی شامل یکسری از تکنیک‌های کشاورزی ارگانیک است که به ایجاد خاک سالم می انجامند و عملیات بیودینامیک تمایل به تأثیر گذاری به موازات جنبه‌های متافیزیکی (metaphysical) بر مزرعه نظیر افزایش نیروهای زیستی حیاتی و یا تطابق امور زراعی با ریتم طبیعت چون کاشتن بذور در ضمن برخی از مراحل گردش اقماری می‌باشد. درک تأثیرات متقابل فعالیّت‌های جاری در اکوسیستم مزرعه با یکسری از تحوّلات کیهانی با در نظر داشتن جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و طبیعی از وجوه تمایز روش بیودینامیک با سایر روش‌های مرسوم کشاورزی است. کشاورزی BD مؤکداً تمایل دارد تا به تعالی بین پدیده‌های فیزیکی و غیر فیزیکی دخیل در تولیدات کشاورزی دست یابد بنابراین بدون هیچگونه پیچیدگی می توان آنرا به عنوان مجموعه ای از عملیّات کشاورزی "زیست پویا" محسوب داشت. کشاورزان بیودینامیک تشخیص داده اند که نیروهایی بیش از نیروی جاذبه زمین(gravity)، مواد شیمیایی و فیزیکی بر سیستم‌های بیولوژیک تأثیر گذار هستند. استفاده از قلمرو عوامل غیرفیزیکی شامل عناصر "اتری غیر جسمانی" (etheric)، ستاره‌ای (astral) و ضمیری (ego) که در مراحل بالاتری مطرح می‌شوند، از بخش‌های بغرنج اجرایی نظرات دکتر استاینر می‌باشند که فهم آنرا برای برخی افراد دشوار ساخته است. انرژی زیستی (life energy) واژه ای مصطلح برای بیان نیروهای اتری هستی (etheric life) می‌باشد که دکتر استاینر آنرا به همراه نیروهای ستاره‌ای به عنوان بخشی از کشاورزی BD پذیرفته است. کشاورزی BD به کمک آمیزه‌هایی که از مواد معدنی (mineral) و یا گیاهان داروئی تخمیر شده (fermented herbal) فراهم می‌گردند، به تهیه کمپوست‌های خاص اقدام می‌کند و سپس آن‌ها را بر روی سطح خاک یا گیاهان مزرعه می‌پاشند، همچنین از تقویم نجومی (astronomical calendar) برای تعیین زمان مناسب کاشت، داشت و سایر فعالیت‌های کشاورزی استفاده می‌نماید.
تعدادی از پژوهشگران کشاورزی BD (Lorand-1996) برخی باورهای ضروری بیودینامیک را به عنوان ستون‌های این نوع کشاورزی به صورت زیر عنوان کرده اند :
الف) باور داشتن به اینکه باید به امور کشاورزی طبیعی احترام گذاشت یعنی Ontological beliefs
ب) باور به وجود ارتباط و وابستگی بین کشاورزی و شاغلین آن یعنی Epistemological beliefs
ج) اعتقاد به چگونگی انجام عملیّات کشاورزی توسط شاغلین آن یعنی Methodological beliefs 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد!

دیدگاه ها

 • پاسخ
  سردارآبادی
  11 آبان 1402
  سردارآبادی

  بسیار عالی و آموزنده بود